Polityka prywatności

Polityka prywatności

Firma TOBI Polska Anna Żelazek właściciel serwisu www.tobi-polska.com, obowiązuje się do poszanowania Państwa prawa do prywatności w Internecie oraz dołożenia wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich udostępnionych danych osobowych.

1. Dane Osobowe:

 Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej jest TOBI Polska Anna Żelazek, z siedzibą ul. Górska 32 78-500 Drawsko Pomorskie, NIP 8571853102 („Administrator”, „Usługodawca”).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych przepisami na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie prawo telekomunikacyjne oraz postanowieniach niniejszej polityki.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: contact@tobi-polska.com.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do przygotowania oferty handlowej.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe za pomocą umieszczonego na stronie formularza kontaktowego:

– Imię i nazwisko

– Adres e-mail

– Numer telefonu

– Treść wiadomości, zapytania ofertowego

Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

Przetwarzamy również dane osobowe osób aplikujących na stanowiska pracy, na podstawie uzyskanej od nich zgód na potrzeby prowadzenie obecnej lub przyszłej rekrutacji.

W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę tobi-polska.com  (telefon, adres e-mail itd.) dane przetwarzamy wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

Dane osobowe zgromadzone przez Administartora mogą być udostępnione:

odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, innym osobom i podmiotom – w celach związanych z przygotowaniem i zawarciem umowy i w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Każdy użytkownik posiada prawo do :

  1. dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej z administratorem danych,
  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W celu realizacji uprawnień wskazanych w punktach  1, 2 i 3 należy skontaktować się z Administratorem danych, czyli TOBI Polska Anna Żelazek, z siedzibą ul. Górska 32 78-500 Drawsko Pomorskie, NIP 8571853102

Osoba której dane dotyczą może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez przesłanie wiadomości email na adres naszego biura: contact@tobi-polska.com. W wiadomości prosimy o podanie danych, które mają być wykreślone z naszych baz danych.

Cofnięcie zgody odnosi skutek od momentu tego zdarzenia. Dane są przetwarzane tak długo, jak Państwo się na to zgadzacie, chyba że dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (na przykład w zakresie zobowiązań podatkowych, lub w zakresie rękojmi i gwarancji wynikających z zawartej umowy).

W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. To maksymalny czas, który jest nam potrzebny operacyjnie na usunięcie Państwa danych z naszych zasobów.

W związku z przetwarzaniem przez nas danych użytkownik ma prawo dostępu do nich, ich poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje też Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

2. Dane Osobowe:

Administrator zobowiązuje się podjąć odpowiednie działania mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem danych osobom trzecim. Administrator informuje, iż bazy danych operatora serwisu są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich. W przypadku pytań związanych z innymi aspektami prywatności związanymi z użytkowaniem serwisu tobi-polska.com prosimy kierować pytania na adres e-mail: contact@tobi-polska.com

3. Pliki Cookies

Administrator informuje, iż Serwis gromadzi w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies. Administrator informuje, iż Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe dane na temat urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową.

Administrator informuje, iż w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W celach analitycznych oraz marketingowych wykorzystujemy pliki Cookies od dostawców rozwiązań:

– Google Analytics (analityka ruchu) (Administrator: Google Inc z siedzibą w USA),

– Google AdWords (reklama remarketingowa) (Administrator: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),

– Facebook (reklama remarketingowa oraz wyświetlanie postów) (Administrator: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika.

Administrator informuje, iż przeglądarki internetowe (oprogramowanie użytkownika serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies, Administrator informuje, iż użytkownik serwisu zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookies.

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu. Administrator informuje, iż Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów. Administrator informuje, iż podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest operator Serwisu: TOBI Polska Anna Żelazek, z siedzibą ul. Górska 32 78-500 Drawsko Pomorskie, NIP 8571853102. Administrator informuje, iż informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Administrator informuje, iż więcej informacji o plikach cookies dostępnych jest w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

4. Przekazywanie danych osobowych

Dostawcy usług:

Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu oraz obsługi zleceń. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Podmioty przetwarzające to firmy działające na nasze zlecenie, firmy hostingowe, systemy CRM, system fakturowy, firmy współpracujące przy realizacji zleceń. Administratorzy to firmy które nie działają wyłączni na nasze zlecenie, realizujące również własne cele i sposoby wykorzystania Państwa danych. Dostawcy zlokalizowani są na obszarze EOG oraz poza (np. USA).

Organy Państwowe:

Udostępniamy odpowiednie dane, uprawnionym organom Państwowym na mocy obowiązującego prawa, w przypadku wystąpienia danego organu państwowego o takie dane.

Dostawcy:

  1. Facebook Ireland Limited

Cel: Kampanie reklamowe (w tym remarketing) oraz mierzenie ich skuteczności

Rola: Administrator

Lokalizacja: Irlandia

  1. Google Inc. (Google Analytics oraz Gmail.com)

Cel: Usługi analityczne – mierzenie ruchu na stronie, poczta e-mail

Rola: Administrator

Lokalizacja: USA

  1. Google Ireland Limited (Google AdWords)

Cel: Kampanie reklamowe (w tym remarketing) oraz mierzenie ich skuteczności

Rola: Admnistrator

Lokalizacja: Irlandia

  1. Pipedrive Inc. (CRM)

Cel: obsługa zapytań oraz zamówień

Rola: Podmiot Przetwarzający

  1. Nazwa.pl Sp. z o.o. (hosting)

Cel: serwer danych

Rola: Podmiot Przetwarzający

Lokalizacja: Polska

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: contact@tobi-polska.com